Viya International LTD

1st Fl #1 Lane Shanghai Rd

PinZheng City TaoYuan County

Phone: 011 886 3 490 9001